2016 оны 10-р сар: ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХАМГИЙН ХААЛТТАЙ ЗАРИМ МЭДЭЭЛЛИЙН ЖАГСААЛТ (Төрийн, бизнесийн болон хувийн нууц хамаарахгүй)

 1. Төр, захиргаа, төсвийн байгуулагуудын нууцын жагсаалт.
 2. Засгийн газрын нөөц хөрөнгийн зарцуулалт (задаргаа)
 3. Засгийн газрын тусгай сангуудын зарцуулалт (задаргаа)
 4. Аймаг, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга нарын нөөц хөрөнгийн зарцуулалт (задаргаа)
 5. Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төрийн ба хараат бус төлөөллийн мэдээлэл (танилцуулга, ашиг сонирхлын зөрчил, сонгон шалгаруулах үйл явц)
 6. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ, ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол, Засаг даргын захирамжийн товьёог (жагсаалт) болон хавсралтууд
 7. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл болон Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн мэдээлэл (бүрэлдэхүүн, намтар, ашиг сонирхлын зөрчил, хуралдаан, гаргасан шийдвэрүүд)
 8. Гадаад орны бакалавр, магистрантур, докторантурын сургалтын төлбөрийн болон амьжиргааны зардлын зээл авсан суралцагсдын мэдээлэл (нэрс ба зээлийн хэмжээ)
 9. Аж ахуйн нэгжүүдийн улсын бүртгэлийн дугаар (регистрийн дугаар)
 10. Монголбанк ба МҮОНРТ-ийн шилэн дансны мэлээлэл (орлого, зарлагын гүйлгээ)
 11. Төрийн албан хаагчдад орон сууц олгох, худалдан авах, орон сууцны дэмжлэг, орон сууцны хөнгөлөлттэй ззэл олгох шийдвэрийн тухай мэдээлэл (үндэслэл, давхардалт гэх мэт)
 12. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргиййн Засаг даргын газар, эзэмших, ашиглах, өмчлөхтэй холбоотой шийдвэрүүд (бүрэн байдал)
 13. Газар, ус, агаар, ашигт малтмал зэрэг нийтийн баялагт суурилсан аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, тэдгээрийн эзэмшлийн мэдээлэл (ашиг хүртэгч эзэд гэх мэт)
 14. Засгийн газрын зээл, бондын мэдээлэл (хуваарилалт, аж ахуйн нэгжийн нэр, үнийн дүн, задаргаа)
 15. Концессын зүйлийн мэдээлэл (жагсаалт, аж ахуйн нэгжийн нэр, үнийн дүн гэх мэт)
Advertisements

Төрийн байгууллагуудын хаалттай онцлох мэдээллүүд (2016 оны 9-р сарын байдлаар)

“Ил тод байдал сан” ТББ нь 2013 оноос хойш нэг талаас төр, засгийн байгууллагуудын албан ёсны цахим сайт, тэдгээрийн дотор Шилэн дансны нэгдсэн систем, нөгөө талаас хэвлэл мэдээллийн нийтлэл, нэвтрүүлэгт тулгуурлан төрийн дээд болон төрийн захиргааны төв байгууллага – яам, агентлаг, төрийн өмчит компани, мөн орон нутгийн төр, захиргааны байгууллагуудын мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдалд байнгын мониторинг хийж ирлээ.

Өнөөдөр маш их мэдээлэл нээлттэй болж байна, гэхдээ түүнээс дутуугүй их мэдээлэл хаалттай хэвээр байна. Хаалттай гэдэг нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу нууцлаагүй хэрнээ иргэд, олон нийт, татвар төлөгчдөд мэдэж авч чадахгүй байгаа тэр мэдээллийг хэлнэ. Аливаа мэдээлэл зөвхөн бүрэн нээлттэй, эсвэл бүрэн хаалттай байдаггүй бөгөөд маш, нэлээд, зарим, дутуу, алдаг оног нээлттэй байхаас гадна тэр нь байнга өөрчлөгддөг зүйл билээ.

Бид дээр дурдсан нээлттэй эх сурвалжуудын мониторинг, дээрээс нь 2016 оны 8,9-р саруудад зарим иргэд, олон нийт, иргэний нийгмийн байгууллагуудын саналыг авсны үндсэн дээр өнөөдрийн байдлаар хамгийн хаалттай байна гэж үзсэн төрийн байгууллагын мэдээллийг жагсаалтаар толилуулж байна.

Цаашид судлаач, шинжээч болон олон нийтийн саналыг авч жагсаалтыг тасралтгүй нарийвчилж ажиллах ба 2016-2017 онуудад Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр “Ил тод байдлыг дэмжих түншлэл”, түүний дотор манай “Ил тод байдал сан” ТББ-аас хэрэгжүүлж байгаа  “Ардчилсан оролцоотойгоор төрийн албанд сайн засаглал, ил тод байдлыг бэхжүүлэх нь” (STEPS) төслийн хүрээнд тэдгээрийг ил тод, нээлттэй болгоход чиглэсэн дэс дараатай үйл ажиллагаа явуулах юм.

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХАМГИЙН ХААЛТТАЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ЖАГСААЛТ

(2016 оны 9-р сарын байдлаар)

2013 оны 7-р сарын байдлаар сургалтын төрийн сангийн зээлээр хилийн чанадад суралцаад зээлээ төлөөгүй иргэдийн нэрсийн жагсаалт

д/д Овог          Нэр  Сургууль  Мэргэжил  Захиалагч
АНУ
1 Дамдин Бүрэнжаргал ХҮДС бизнес харилцаа ХҮДС
2 Цэдэв Оюунбилэг Бостоны ИС ОУ худалдаа э/з  ДБХЯ
3 Долгор Мөнхжаргал ОУ Менежмент ОУ бизнесийн удирдлага  ГХЯ
4 Чимид Ариунжаргал Texas Wesleyan ИС бизнесийн удирдлага  ЭХУГ
5 Намсрай Ариунаа American ИС эдийн засаг ГХЯ
6 Пүрэв Энхцэцэг Мисиссипийн ИС анагаах ЭМНХЯ
7 Батсүх Ундрал Айдохо мужийн ИС ойн нөөцийн удирдлага БОЯ
8 Ишдорж Ариунаа Айдохо мужийн ИС хэрэглээний математик МУИС ЭЗДС
9 Ёндонпэрэнлэй Баасанжаргал Умард Каролины ИС төрийн захиргааны уд ЭМНХЯ
10 Цэвээнжав Батцэцэг Пүрдүгийн ИС малын генетик биологи ХААИС
11 Нямжав Дорждэрэм Пүрдүгийн ИС физик ГЯ
12 Цэрэндагва  Гэрэлгуа Колумбын ИС бизнесийн удирдлага ЭМНХЯ
13 Бэхжаргал Баяраа Брижпортын ИС механик инженер ГЯ
14 Цэдэн Сүхсүрэн Брижпортын ИС бизнесийн удирдлага УИХТГ
15  Давдай Наранцэцэг Брижпортын ИС цахилгааны инженер ГЯ
16 Нямгаваа Сарнай Колумбын кино коллеж найруулагч УХЗТеатр
17 Баянзул Баярсайхан Колорадогийн ИС эдийн засаг Монгол банк
18 Гэлэгпил Лхагвадорж Колумбын дистр инс төрийн захиргааны уд  УАБХГ
19 Чимэдрэгзэн Болортуяа Брижпортын ИС философи ШУА
20 Чадраа Эрдэнэбаатар Колорадогийн ИС математик статистик ГЯ
21 Сангажав Баярхишиг Брижпортын ИС бизнесийн удирдлага УИХТГ
22 Аюурзана Бурмаа Өмнөд Дакотагийн ИС программ хангамж ГЯ
23 Баянжаргал Бямбасайхан  Дж.Вашингтоны ИС ОУ харилцаа ГЯ
24 Дашдорж Жамъяанаа Колорадогийн ИС экологийн удирдлага  БОЯ
25 Содномдорж Ууганбаяр Колорадогийн ИС цахилгаан тоног төх  ДБХЯ
26 Нямжав Отгонжаргал  Колорадогийн ИС  хэл шинжлэл ГЯ
27 Чадраа Чинбаяр Колорадогийн ИС антропологи Хүн судлал төв
28 Довдон Дэмид Колорадогийн ИС компьютер мэдэлэл зүй БОЯ МТТ
29 Гэрэлчулуун Билгүүн Ютагийн коллеж бизнесийн удирдлага ХААҮЯ
30 Гарьд Тэнүүн Рютгерсийн ИС бизнесийн удирдлага ГХЯ
31 Өлзийбаяр Мөнгөнсарнай Небраскагийн коллеж бизнесийн удирдлага ХААҮЯ
32 Даньхүрэл Гандолгор Колорадогийн ИС барилгын инженер Барилга арх корп
33 Чимэд Төгссайхан Колорадогийн ИС хими ГЯ
34 Цэгмид Энхдүүрэн Колорадогийн ИС хууль, эрх зүй ГЯ
35 Батбаяр Хулан Колорадогийн ИС биотехнологи ХААҮЯ
36 Намхайням Хүлгэн Колорадогийн ИС цахилгааны инженер ДБХЯ
37 Цэрэнчимэд Сайнбаяр Хойд Техасын ИС эдийн засаг ТӨХ
38 Сүйдийманан Отгонтулга Колорадогийн ИС барилгын инженер ГЯ
39 Сүрэнхүү  Боргил Колорадогийн ИС эдийн засаг СЯ
40 Мандах  Бат-Эрдэнэ Брижпортын ИС  бизнесийн удирдлага  Дархан ЗДТГ
41 Агваанлувсан Ундраа Хойд Каролайнагийн ИС цөмийн физик атом ГЯ
42 Доржготов Энхтүвшин Пүрдүгийн ИС компьютер мэдэлэл зүй ГЯ
43 Дорлигсүрэн Үйлст Ютагийн коллеж эдийн засаг БХЯ
44 Нямгаваа Лянхуа  Колумбын кино коллеж урлаг судлал ГЯ
45 Мижиддорж Бат Виржинийн ИС бизнесийн удирдлага ДБХЯ
46 Жүгдэрсүрэн Баттогтох Пүрдүгийн ИС физик ГЯ
47 Ишдорж Эрдэнэ Колорадогийн ИС боловсролын удирдлага ГЯ
48 Сэсээр Баясгалан Пүрдүгийн ИС ОУ-н улс төр судлал ГХЯ
49 Жанчив Хулан Колорадогийн ИС эмгэг судлал ЭМНХЯ
50 Наранцогт Баатархуяг Колорадогийн ИС мэдээлэл зүй ТТГ
51 Батсүх Саранчимэг Гавайн Пасифик ИС мэдээллийн систем УИХТГ
52 Дамба Лхагвасүрэн Колорадогийн ИС ОУ-н эдийн засаг СЯ
53 Алтангэрэл Баяртуул Колорадогийн ИС эдийн засаг ХААҮЯ
54 Элдэв-Очир Эрдэнэчимэг Колорадогийн ИС эдийн засаг Үнд Стат газар
55 Мижид Наранчимэг Колорадогийн ИС эдийн засаг СЯ
56  Баасандорж Болорцэцэг  Брижпортын ИС бизнесийн удирдлага СЯ
57 Эрдэнэ-Очир Золбат Брижпортын ИС хүний нөөцийн удирдл Биеийн тамир СҮТ
58 Батбаяр Батбилэг Боро Манхэттэн НУКоллеж эдийн засаг ЭМНХЯ
59 Пүрэвжав Цэнгэг Айдохо мужийн ИС экологи ГЯ
60 Шархүү Алтанбадрах Пүрдүгийн ИС биотехнологи ГЯ
61 Дамдинсүрэн Сүрэнхор Колорадогийн ИС худалдаа ГЯ
62 Болдхэт Хулан Нью-Йоркийн ИС эдийн засаг ИБМУТ
63 Сангажав Баярмаа Колорадогийн ИС клиник фармакологи ЭМНХЯ
64 Чойнзон Наранцацрал Небраскагийн коллеж арьс ширний технологи ХААҮЯ
65 Төмөр Батзаяа Өмнөд Дакотагийн ИС химийн технологи ГЯ
66 Дашдорж Наранбаатар Пүрдүгийн ИС онолын физик ШУА
67 Нямдорж Энхзаяа Шиллерийн ОУИС ОУ бизнесийн удирдл  ДБХЯ
68 Юнгэрэн Алтанхуяг Акроны ИС банк санхүү  Монгол банк
69 Шагдар Нарантуяа  Колорадогийн ИС эдийн засаг ГЯ
70 Энхбат Болдбаатар Колорадогийн ИС төрийн захиргааны уд Үндэсний аюул БЗ
71 Сэрээтэр Эрдэнэчимэг Колорадогийн ИС нийгмийн эрүүл мэнд ЭМНХЯ
72 Даахүү Алтанхүү Техас Весляны ИС бизнесийн удирдлага Монгол банк
73 Мекей Айгуль Берклигийн ИС бизнесийн удирдлага Монгол банк
74 Гантөмөр Алтантуяа Брижпортын ИС хүний нөөцийн удирдл ЗГХЭГ
75 Жамъянсүрэн Чимэгбат Вэстерний ОУИС мэдээллийн технологи  ШУА
76  Жуков Баяржавхлан Питсбургийн УИС  бизнесийн удирдлага  ҮХЯ
77  Балжинням Батбаяр Брижпортын ИС бизнесийн удирдлага ҮХЯ
78 Доржгүрхэм Энхбат  Колорадогийн ИС бизнесийн удирдлага ҮХЯ
79 Баасандорж Долгорсүрэн   Колорадогийн ИС боловсрол судлал БСШУЯ
80 Жамъяншарав Хишигбаяр  Колорадогийн ИС экологи ШУА
81 Жанчивнямбуу  Энхбаяр  Галлаудет ИС төрийн захиргааны уд  БСШУЯ
82 Жадамбаа  Батцэцэг Колорадогийн ИС нийгмийн ухаан НХХЯ
83 Төрболд Мөнх-Оргил Редфордын ИС  хөгжмийн менежер БСШУЯ
84 Сандагдорж Оюу Сан Францискогийн УИС ОУ-н эдийн засаг СЭЗЯ
85 Банзрагч Бүрэнжаргал Колорадогийн ИС  хими ҮХЯ
86 Онон Алтан Калифорний ИС  бизнесийн удирдлага УБ Гаалийн газар
87 Төрболд Бат-Оргил Колумбын ИС  э/з-н бодлогын удирдл  ХЗДХЯ
88 Жадамбаа Ариунбилэг  Селл Терапи судалгааны төв зүрх судас БСШУЯ
89 Жүгдэрсүрэн Болормаа Жорж Мейсон ИС урлагийн удирдлага БСШУЯ
90 Баатар Батзаяа Соүф Дакотагийн УУИС  уул уурхай ҮХЯ
91 Магсаржав Өлзийдэлгэр Виржиний УИС  мэдээллийн технологи ЗГХЭГ
92 Долгор Наранчимэг Стрэйер ИС эдийн засаг  ҮХЯ
93 Жавзмаа Мөнхцэцэг  Стрэйер ИС бизнесийн удирдлага  ҮХЯ
94 Батчулуун Ганчимэг Пүрдүгийн ИС боловсролын удирдлага  БСШУЯ
95 Цэрэн Отгонбилэг Соүф Дакотагийн УУТИС технологийн удирдлага  СЭЗЯ
96  Дашдэлэг Алтансүх  Southwest Missouri УИС  бизнесийн удирдлага ЗГХЭГ
97 Онон Мичид Сан Франциско Уран зург ак зураач дизайн  БСШУЯ
98 Маналжав Золжаргал Калифорний ИС  хууль, эрх зүй  БОЯ
99 Гантулга Чанцал Де Врай ИС Келлер удирд сург төрийн захиргааны уд  ГХЯ
100 Алтангэрэл Итгэлмаа Дж.Вашингтоны ИС  физик  БСШУЯ
101  Махвал Чандмань Коллинзын Колорадогийн ИС компьютер мэдээлэл зүй  Монголбанк
102  Далхжав Мөнхбат Брижпортын ИС бизнесийн удирдлага ҮХЯ
103 Рагчаа Батбаяр Брижпортын ИС бизнесийн удирдлага  СЭЗЯ
104 Отгонбаяр Өлзийсайхан Де Врай ИС Келлер удирд сург төрийн захиргааны уд ХХААЯ
105 Гэндэн  Эрдэнэжаргал Хойд Каролайнагийн ИС анагаах ЭМЯ
106 Рэнцэндорж Баясгалан Стрэйер ИС бизнесийн удирдлага  РТХЭГ
107 Чулуунжав Мөнхцэцэг Калифорний ИС социологи  БСШУЯ
108 Баяр  Батзундуй Колорадогийн ИС бизнесийн удирдлага ҮХЯ
109 Уртнасан Сайнбаяр  Де Врай ИС Техн сург компьютерийн инж БСШУЯ
110 Цэрэнлхам  Гантулга Брижпортын ИС бизнесийн удирдлага МТҮнд Парк
111 Содномпил Цолмонгэрэл Калифорний Веркелийн ИС шүдний микробиологи ЭМЯ
112 Бямба Баатарсүх Колорадогийн ИС ЭМ шинжлэх ухаан ЭМЯ
113 Дорлиг Амарзаяа  Брижпортын ИС бизнесийн удирдлага БСШУЯ
114  Жанчивландан Рэнцэндорж Денверийн ИС  мэдээллийн технологи БХЯ
115 Мягмар Нармандах  Де Врай ИС  төслийн удирдлага  БОЯ
116 Нямжав Даваасүрэн Калифорний УИС мэдээллийн технологи  БСШУЯ
117 Амар Түвшинжаргал Виржинийн ОУИС  бизнесийн удирдлага ЭМЯ
118 Лхамжав Бадамцэцэг Колорадогийн ИС  төрийн захиргааны уд ҮТЕГ
119 Жамцай Цэвэлсүрэн Сиэтлийн ИС урлагийн сэтгэл судлал БСШУЯ
120 Батбаяр Батцэцэг  Сан-Францискогийн УИС ОУ харилцаа  УИХТГ
121 Аюурзана Ариунтуяа Вашингтоны Стар ИС бизнесийн удирдлага  БСШУЯ
122  Ганхуяг  Саранчимэг  Калифорний ИС боловсролын удирдл Албан бус БЗСҮТөв
123  Алтангэрэл Мөнхтуяа  Брижпортын ИС бизнесийн удирдлага  УИХТГ
124 Намсрайдорж Түмэнбаяр  Колорадогийн ИС  санхүү  БХЯ
125  Лхагважав Цогтбаатар Калифорний ИС  эдийн засаг  СЭЗЯ
126 Дашаа Бямбасүрэн Калифорний ШУ Менежм ИС бизнесийн удирдлага СЭЗЯ
127 Гүрбадам Үнэнбат Калифорний УИС  төрийн захиргааны уд  ХХААЯ
128  Гэндэндаржаа  Эрдэнэбат Ладо ОУ коллеж англи хэл уран зохиол  БСШУЯ
129  Цэнд  Содхүү Калифорний ИС  бизнесийн удирдлага БСШУЯ
130  Баделхан  Галия Де Врай ИС    АНГЛИ АНГЛИ
131  Дамдинсүрэн  Дуламсүрэн Колорадогийн ИС  бизнесийн удирдлага   ҮХЯ
132  Энхээ Одбаяр Де Врай ИС   бизнесийн удирдлага    ҮХЯ
133   Бадралт  Анар  Нербаскагийн ИС     банк санхүү     БСШУЯ
134  Уламбаяр  Ундармаа    Де Врай ИС    бизнесийн удирдлага,   Дипломат ҮААГ
135   Баяртсайхан  Хулан   Калифорний ИС    эдийн засаг  СЯ
136   Тогоо  Энхцэцэг     Де Врай ИС     бизнесийн удирдлага    ҮХЯ
137  Содномдорж Дамбий     Калифорний ОУИС ОУ бизнесийн удирдлага    НХХЯ
138  Гарьд  Бадруун    Стэнфордын ИС     сэтгэл судал   БСШУЯ
139  Дашбунцаг Амьбөх    Стрэйер ИС   бизнесийн удирдлага   ЭМЯ
140   Доржсүрэн  Анхтуяа   Колорадогийн ИС     мэдээллийн систем   БСШУЯ
141 Нарантуяа  Бямбасүрэн     Виланетийн ИС   хууль, эрх зүй   ХЗДХЯ
142  Долсүрэн  Цэрэнноров   Де Врай ИС   бизнесийн удирдлага    ТЭХЯ
143    Дашдаваа  Энхчимэг    Колорадогийн ИС   сэтгэл судал  БСШУЯ
144 Магнайдорж Лувсандорж Калифорний УИС төрийн захиргааны уд  БОЯ
145  Гаваа  Өлзийсайхан  Колорадогийн ТИС бизнесийн удирдлага ЗТАЖЯ
146 Довдонцэрэн Ундрахболд  Виржинийн ИС бизнесийн удирдлага  Нийсл Зах хэрг шүүх
147  Хүрэлбаатар Оюунбилэг Виржинийн Коммюнити колл бизнесийн удирдлага  Онцгой байдлын ЕГ
148 Даваасамбуу  Саранцэцэг Вашингтоны ИС  нийгмийн ажил   НХХЯ
149 Бүрэнбат Батжаргал Колорадогийн ТИС төслийн удирдлага  УИХТГ
150 Сэрж Батцэцэг Канзасын ИС америк судлал  БСШУЯ
151 Бат Батхүү Калифорний ИС эдийн засаг УМХГ
152 Мурат Мунара Shenandoah ИС,Maryland ИС бизнесийн удирдлага  БХБЯ
153 Энхтүвшин Золбоо Индианагийн ИС улс төр судлал  БСШУЯ
154 Дорлиг Амаржаргал Брижпортын ИС бизнесийн удирдлага БСШУЯ
155 Энхтөр Сугаррагчаа  Калифорний УИС компьютерийн ШУ ЗТАЖЯ
156  Зэвсэг Өлзийсайхан Брижпортын ИС  бизнесийн удирдлага МУ Үндсэн хуулийн цэц
157  Бямбажав Батжаргал Колорадогийн ИС төрийн захиргааны уд ЗГХЭГ
158 Дашдондов  Батхуяг Калифорний УИС бизнесийн удирдлага ҮХЯ
159 Бат-Эрдэнэ Энэрэлт Ютагийн ИС хууль, эрх зүй  УИХТГ
160  Ганболд Батмэнд  Pacific States ИС бизнесийн удирдлага НХХЯ
161 Самбуу  Отгонсүрэн Хойд Виржинийн ИС бизнесийн удирдлага ҮХЯ
162 Дэмбэрэл Нямцэрэн Истерн Кентаки ИС  хууль, эрх зүй ХЗДХЯ
163 Ноов Мөнхтуяа Калифорнийн УИС бизнесийн удирдлага МХХТГ
164 Батдэлгэр  Нямдорж Колорадогийн ИС төрийн захиргааны уд  СЯ
165  Цолмон Нарангарав Жоржтаун ИС гадаад харилцаа  ГХЯ
166 Содномцэрэн  Баясгалан Колорадогийн УИС  иргэний барилга ЗТАЖЯ
167  Бат-Эрдэнэ  Цэндсүрэн Де Врай ИС хүний нөөцийн удирдл МУИХТГ
168 Аюуш Мөнхтулга  Калифорнийн УИС компьютерийн ШУ БХЯ
169  Болдбаатар Билгүүн Виржинийн ОУИС бизнесийн удирдлага  ҮХЯ
170  Банди Ариунчимэг Стрэйер ИС  бизнесийн удирдлага  СЯ
171 Амарсанаа  Амарбаяр Норд Дакота Дикинсоны УИС  мэдээллийн технологи   МХХТГ
172  Баттөмөр Энхбаяр  Хойд Виржинийн ИС  бизнесийн удирдлага ХЗДХЯ
173 Пүрэвдорж  Нансал  Колумбын ИС  бизнесийн удирдлага  ТЗХЭГ
174   Энхтайван  Золбаяр Калифорний ИС  компьютер мэдэлэл зүй МХХТТ
175  Билэгт Лхагвасүрэн Страдфорд ИС  бизнесийн удирдлага    МУЕТГ
176 Жамъянсүрэн  Болормаа  Миннесотагийн ИС  эдийн засаг БСШУЯ
177 Бибиш Оюун-Эрдэнэ Страдфорд ИС бизнесийн удирдлага  МУИХТГ
178 Бямбаа  Очирбат  Flight Sierra академи  нисгэгч МИАТ
179 Баасанжав Гантулга  Flight Sierra академи  нисгэгч МИАТ
180 Батжаргал Энэбиш Стрэйер ИС бизнесийн удирдлага  ХХААЯ
181 Дамбапэлжээ Сарансүх Миссурийн ИС бизнесийн удирдлага ЗГХЭГ
182  Шарав Лувсмаа  Метрополитан ИС бизнесийн удирдлага БСШУЯ
183 Балхжав Чингүүн  Campbellsville ИС урлагийн удирдлага БСШУЯ
184 Ядамсүрэн Хулан Стратфордын ИС  боловсролын э/з БСШУЯ
185  Даваадэлгэр  Батзориг Стратфордын ИС  бизнесийн удирдлага  УМХГ
186 Өлзий-Орших Сумъяабаатар Брижпортын ИС  ОУ харилцаа  ГХЯ
187  Санжмятав Занданбал Линкольний ИС бизнесийн удирдлага   МУИХТГ
188  Ойдов Нарангэрэл Калифорний УИС төрийн захиргааны уд  ҮХЯ
189  Энхбаатар Мөнхмарал Стрэйер ИС төрийн захиргааны уд  ЗГХЭГ
190 Энх-Амгалан  Баясгалан Колорадогийн ТИС хууль, эрх зүй  ХЗДХЯ
191 Эрдэнэбилэг Гантулга Феникс Ийст ОУ нисэхийн сург нисгэгч ЗТБХБЯ
192 Ням-Осор Алтантуяа Зүүн Хойд Иллинойсын ИС бизнесийн удирдлага  СЯ
193 Цэнддорж Эрдэнэбат Де Врай ИС  компьютерийн ШУ  МУИХТГ
194 Монхоо Ганжигүүр  Johnson&Wales ИС бизнесийн удирдлага  СЯ
195  Сүх  Түмэнжаргал Колорадогийн ИС  байгаль орчны нөөц удирд  БОАЖЯ
196 Хоролсүрэн Ундраа Колорадогийн ТИС  ня-бо бүртгэл  СЯ
197  Цэнгэлмаа  Уянга  Хойд Виржинийн ИС  бизнесийн удирдлага   МХХТГ
198 Отгонбат Орхон Northeastern Illinois ИС НББ МШХХТГазар
199  Содхүү Гэрэлмаа Стрэйер ИС бизнесийн удирдлага  ТӨХ
200  Батсуурь Батцэцэг Чикаго дахь Келлерийн ИС төрийн захиргааны уд  СЯ
201 Халтар Батсуурь   Бригхам Янгийн ИС  бизнесийн удирдлага Дундговь ЗДТГ
202 Сэрчиндорж  Абби  Техас Весляны ИС  эдийн засаг ЭХУГ
203  Нарангэрэл Оргил Драмын Урлагийн академи драмын урлаг  ГЯ
204 Дамдинсүрэн Сүрэнхор  Колорадогийн ИС худалдаа  ГЯ
205 Хадбаатар Бат-Ялалт Оклахомагийн ИС  хууль, эрх зүй  ХЗЯ
206 Норов Баттогтох  Монтанагийн ИС хиймэл дагуулын мэдээ БОЯ
207 Ямааранз Эрхэмбаяр Колумбын ИС эдийн засаг ЗГХЭГ
208  Уламбаяр Сийлэн Сиэтлийн ИС  бизнесийн удирдлага  НХХЯ
209 Цэнгэмаа Амраа Де Врай ИС бизнесийн удирдлага БСШУЯ
АНГЛИ               
210 Волоож Шинэнэмэх Манчестерийн ИС хөнгөн үйлдв хими техн  ХААҮЯ
211 Байвал Батхишиг Манчестерийн ИС биотехнологи  ХААҮЯ
212 Мадриг  Машбилэг Лондонгийн ИС  нийгмийн эрүүл мэнд  ГЯ
213 Чулуунтулга Туяа Абердины ИС хоол судлал ЭМНХЯ
214 Гонгор  Байгалмаа  Манчестерийн ИС мэдээллийн сист удир ХААҮЯ
215 намхай Нацагням Манчестерийн ИС цахилгааны инженер ДБХЯ
216 Гомбожав Датаатунгаа Манчестерийн ИС эдийн засаг МУИС ЭЗДС
217 Жанчив Өнөрмаа Дипломатын академи ОУ харилцаа УИХТГ
218 Чойжамц Болор Абердины ИС бизнесийн удирдлага ДБХЯ
219 Догсом  Отгонцэцэг Холборн коллеж бизнесийн удирдлага БХЯ
220 Сангидулам Наранбат Роберт Гордоны ИС мэдээллийн систем  ГЯ
221 Монголбаяр  Мөнхбаяр Холборн коллеж  хууль, эрх зүй  ХЗДХЯ
222 Бүдбазар Энхбаяр Лондонгийн Дипломатын акад ОУ харилцаа  ГХЯ
223 Бибишхорол Баянтуул Гринвич ИС  хүнсний аюулгүй байдал  ХХААЯ
224 Энхбат Энхнаран  Худалдааны сургууль бизнесийн удирдлага  УИХТГ
225 Лхагвасүрэн Баяраа  Худалдааны сургууль бизнесийн удирдлага СЭЗЯ
226 Баатар Амарсанаа Метрополитан ИС бизнес компьютер  өмчийн газ
227 Шархүү Мандалмаа Лондоны Технол ЭШ Институт  ОУ санхүү СЭЗЯ
228 Бархүү Бат-Эрдэнэ Манчестерийн ИС дотор эрхтэн шилжүүл  ЭМЯ
229 Сандаг Магнайсүрэн  Холборн коллеж хууль, эрх зүй  ХЗДХЯ
230 Цэгмид Цэндпүрэв  Метрополитан ИС  орчин үеийн урлаг БСШУЯ
231 Сандагдорж Өлзийхутаг Метрополитан ИС  санхүү э/з  ҮХЯ
232 Хүү  Хандсүрэн Халлын ИС хууль, эрх зүй ХЗДХЯ
233  Ариунхүү  Бат-Эрдэнэ Технологи менежмент ИС мэдээллийн технологи БСШУЯ
234  Ганболд  Мөнхчимэг Көртений Техн ИС, Кингстон ИС эм зүй ЭМЯ
235 Ням-Осор Болормаа Лондонгийн ЭЗУТШУС  ОУ харилцаа БСШУЯ
236  Маньбазар Говьсайхан South Bank ИС хүнсний аюулгүй байдал ХХААЯ
237 Цоодол Отгонбат Leicester Технологийн коллеж  хууль, эрх зүй  ЗГХЭГ
238 Данзанбалжир Энхжаргал Сити ИС эдийн засаг Монголбанк
239 Намсрайжав Батхишиг Брэдфорд ИС бизнесийн удирдлага  ОБАЕЯам
240 Сандаг-Очир  Нямсүрэн Лондонгийн удирдлагын сург  бизнесийн удирдлага ТЭХЯ
241 Эрдэнэ  Батзориг Лондонгийн Бизнес санхүү сург  бизнесийн удирдлага НХХЯ
242 Ичинхорлоо Жаргалзаяабямба  Оксфорд коллеж бизнесийн удирдлага БСШУЯ
243 Лхагва Билгүүн Сассекс ИС  жендер судлал  МУЕТГ
244 Баярмөнх Хулан  Свонси ИС хууль, эрх зүй БОЯ
245 Очир Эрдэнэгэрэл Лондонгийн Технологи менеж сург эдийн засаг ҮХЯ
246  Доржбат Ариунаа Key Plan коллеж АЖУдирдлага ДБХЯ
247 Тунгаа Эрдэнэчулуун Кавентругийн ИС  автомашины дизайн  ГЯ
248  Моломжамц  Өлзийбат Кенсингтоны ЭЗК бизнесийн удирдлага Монгол банк
249 Дорж Дэмчигсүрэн Сөри Рөхэмптон ИС урлагийн удирдлага  БСШУЯ
250 Давгадорж Эрдэнэбат Вестмистерийн ИС ОУ санхүү СЭЗЯ
251 Тогмид Хадхүү  Удирдлага мэдээлийн ИС бизнесийн удирдлага СЭЗЯ
 АВСТРАЛИ               
252 Мөнхжаргал  Билгүүн Куртений ИС ОУ бизнесийн удирдлага Нийслэлийн ЗДТГ
253 Лхагвасүрэн  Ганбаяр Сиднейн ИС эдийн засаг БСШУЯ
254 Жамъянсэнгээ Эрдэнэбаяр Свинбурн ТИС бизнесийн удирдлага  ДБХЯ
255  Нямдагва  Давааням Нью Соүф Вэйлс ИС төрийн эрх зүй  ЗГХЭГ
256 Охиноо Сайнжаргал Сиднейн ИС  эдийн засаг УИХТГ
257 Буянхишиг Баттогтох Сиднейн ИС эрүүл мэндийн удирд ЭМЯ
258 Сундуймижид Болормаа Шинэ Английн ИС генетик  БСШУЯ
259  Гомбожав  Оюунгэрэл Свинбурн ТИС  бизнесийн удирдлага  ҮХЯ
260  Балдандорж Цэгмид  James Cook ИС бизнесийн удирдлага УИХ
261 Даваацагаан Мөнхтуяа Гриффит ИС мэдээллийн технологи БСШУЯ
262  Манал  Амарсанаа  Бондын ИС хууль, эрх зүй Нийслэлийн ЗДТГ
263 Сандууз Энхбаатар Жеймс кук ИС  бизнесийн удирдлага ДБЯ
264  Машбат Сэржмядаг Мельбурний ИС хууль, эрх зүй ХЗДХЯ
265 Маяахүү Туяа Виктория ИС бизнесийн удирдлага   УМХГ
266 Төртогтох  Сармандах Гриффит ИС бизнесийн удирдлага  УМХГ
267 Бямбаа Ганбат Curtin Технологийн ИС эрүүл мэндийн удирд  БСШУЯ
268 Лхагва Лхагвасүрэн Sydney Business&Travel Academy бизнесийн удирдлага  БСШУЯ
269  Нармандах Жамъянхүү New Softh Wales ИС  бизнесийн удирдлага  БОЯ
270 Содномцэрэн Энхтөр Үндэсний ИС төрийн бодлого Монгол банк
271  Жамъянчойжил Сэмжид  New Softh Wales ИС хууль, эрх зүй  Улсын дээд шүүх
272  Дорж Гэрэлтуяа Куртин Технологийн ИС    эм зүй ЭМШУИС
273 Тогооч Батбаяр Спелт хэлний коллеж бизнесийн англи хэл БСШУЯ
274 Лхагважав  Түвшинзаяа  Куртин ИС эрүүл мэндийн удирд  ЭМЯ
275 Баярсайхан Уянга Сиднейн ИС хөдөлмөрийн харилцаа  НХХЯ
ОХУ               
276 Дамдинжамц  Ганбат Хуулийн ДС криминалистик шинж  УЦЕГ
277 Авирмэд Б Баасанцэрэн Хуулийн ДС криминалистик шинж  УЦЕГ
278  Ганбат Чинбат Хуулийн ДС криминалистик шинж  УЦЕГ
279 Даваацэрэн  Мөнхбат Хуулийн ДС криминалистик шинж  УЦЕГ
280  Аюуш Батсайхан Далайн Академи  усан онгоцны ахмад ДБХЯ
281  Лхагвасүрэн Намжилдорж ОУХДС ОУ хууль, эрх зүй   ГХЯ
282  Иш Одонтуяа  Санкт-Петербургийн БИС гажиг судлал ГЯ
283 Дэмчигсүрэн  Мягмарсүрэн Кино Урлагийн ДС  кино судлаач  ГЯ
284 Амгаабазар Энхтуяа ШУА Микробиологийн хүр микробиологи БСШУЯ
285 Дамдинсүрэн Мөнхжаргал  Москва БИС хэл шинжлэл БСШУЯ
286 Моломжамц  Бат-Өлзий ОУХДС  ОУ харилцаа ГХЯ
287 Хулан Мягмаржав Тимирязевын ХАААкад   агрохимич  ХХААЯ
288 Баасан Оюунчимэг Мосвагийн БИС хэл шинжлэл БСШУЯ
289 Паламдорж Ганчимэг  Улс түмний найрамдлын ИС  чих хамар хоолой ЭМЯ
290 Жалцан Баянмөнх Галын аюулаас хамг акад   гамшгийн менежмент ОБЕГ
291 Гэндэнжав Баттөгс Галын аюулаас хамг акад  гамшгийн менежмент ОБЕГ
292 Баттулга Батбямба Эрхүү ЭЗЭрх зүйн УИС  эдийн засаг БСШУЯ
293 Жамбалдорж  Анхмаа Сэтгэцийн ЭСЭШИ сексопотологи  ЭМЯ
294 Чинтөгс Чинцолмон  Харилцаа холбооны ДС  ня-бо э/з БСШУЯ
295  Сүрэнжав Хүрэлбаатар  ДЯЯ-ны Удирдлагын акад хууль, эрх зүй  ХЗДХЯ
296 Баярмагнай Мөнхзаяа С-П УИС   СӨБ МУБИС
297 Дамдинсүрэн Гэрэлбаатар ДЯЯ Дорнод сибирийн ИС хууль, эрх зүй  ХЗДХЯ
298  Тэгшээ  Баатар ДЯЯ-ны Удирдлагын акад ТЗ-ны удирд менежер  ХЗДХЯ
299 Батбаатар Мөнхсайхан  Гал эсэргүүцэх албаны акад гамшгийн удирдлага ОБЕГ
300 Жамъян Долгорсүрэн С-П Соёл урлагийн УИС урлаг судлал БСШУЯ
301 Гантөмөр  Эрдэнэбаатар ДХЯ-ны Удирдлагын академи хууль, эрх зүй  ЦЕГ
302 Пүрэвдорж Энхтогтох ДХЯ-ны Удирдлагын академи  хууль, эрх зүй  ЦЕГ
303 Загдсамбар  Гомбо ДЯЯ-ны Удирдлагын акад дирдлагын менежер  ЦЕГ
304 Галсанжав Отгон  Эрхүүгийн АУИС анагаах БСШУЯ
305 Чулуунбаатар Цэнд-Аюуш Москва Хэрэглээний биотехн ИС  сүү боловср үйлд техн БСШУЯ
306 Бор Машбат ДЯЯ-ны Дорнод Сибирийн ДС хууль, эрх зүй  ЦЕГ
307 Чимиддорж  Ганзориг  Хими технологийн ИС эдийн засаг  ҮХЯ
ХБНГУ               
308 Мягмарсүрэн Баянмөнх Фрайберг Уул Уухайн ИС  өнгөт металлургийн инж  ХААҮЯ
309 Пүрэв Эрдэнэтулга ИС ОУ иргэний эрх зүй ХЗЯ
310  Цэгмид Баттулга Людвинбергийн ИС соёл урлагийн удирдл ГЯ
311 Лхагважав  Солонго Берлиний ЭЗС ОУ худалдааны удирдл  ХААҮЯ
312 Цэдэнбал Нямбаяр ИС боловсролын удирдл ГЯ
313 Дашжав  Энхцэцэг ИС сүү сүүт бүтээгд техн ХААҮЯ
314  Намжилжав Элбэгзаяа Манхайм ИС  хүнсний технологи  ХААҮЯ
315 Дашзэвэг  Ариунбат  Технологийн ИС  компьютерийн ШУ ГЯ
316 Бадарч Соёл-Эрдэнэ  ИС хууль, эрх зүй ГЯ
317 Дашдаваа Отгонцагаан Филиппсийн ИС эдийн засаг Газрын Тосны ХЭГ
318 Цэндсүрэн Эрдэнэбилэг Гийзен ИС   эдийн засаг, математик  ГЯ
319 Лханаасүрэн Ганхуяг  Гётегийн ИС холбооны инженер МЦХКомпани
320 Дөшчулуун Хишигбаяр  ИС радиолокаци  ГЯ
321 Ишжамц Энхсайхан  ИС эрүүл мэндийн удирд ЭМНХЯ
322 Магвандорж Бямбадорж  ИС уул уурхайн инженер ХААҮЯ
323 Цэрэндорж Ганболд Гётегийн ИС  удирдаач  ГЯ
324  Чоймаа Дуламсүрэн Гётегийн ИС ургамлын экологи  ГЯ
325 Дондов  Долгорсүрэн Гётегийн ИС холбооны инженер  ГЯ
326 Дашзэвэг Амгалан Гётегийн ИС боловсролын удирдл  ГЯ
327 Батбаяр Амаржаргал Гётегийн ИС ОУ иргэний эрх зүй  ГЯ
328 Рэнцэндорж Ариунтунгалаг Гётегийн ИС зочид буудал ЗБ  ГЯ
329 Рагчаа Баяржавхлан Холбооны ИС КПХ  ГЯ
330 Мишигдорж Одонтуяа Оснабрукийн ИС боловсролын удирдл  ГЯ
331  Ухнаа  Дамдиндаш Падербоны ИС мэдээлэл зүй  ГЯ
332  Мишиг Энхбаяр Берлиний ИС ОУ хууль, эрх зүй  ГЯ
333 Лхайжав  Сарангэрэл  Времений ИС хууль, эрх зүй  ХЗЯ
334 Содном  Чимэдрагчаа Гётегийн ИС газар доорхи усны нөөц ГЯ
335 Бэхтөр Ундрах Дармштадтын ТИС мэдээллийн технологи БСШУЯ
336 Баасанжав Сэвжидмаа Гумболдтын ИС генетик  ЭМЯ
337 Бохьшарга Жавзанханд Пассау ИС хууль, эрх зүй УМХГ
338  Чойжхүү  Туул Дортмундын ИС  материал судлал БСШУЯ
339 Дашхүү Одонцэцэг Детмондын ИС барилгын инженер  БХБЯ
340 Тайванхүү Тэрбиш  Ханноверийн АУДС  эрүүл мэндийн удирд  БСШУЯ
341 Галбаатар  Мишээл  Боннын ИС социологи  ШУА
342 Бадарч Хэрлэн Подсдамын ИС хөдөлмөрийн э/з БСШУЯ
343 Пүрэвжав Батхишиг Гётегийн ИС  төрийн захиргааны уд  УИХТГ
344  Гэндэн  Мөнхтуяа Берлиний ТИС исгэлтийн технологи  ХААҮЯ
ЯПОН               
345 Сүхбаатар Сэргэлэн Хоккайдо ИС  худалдааны удирдлага  ГЯ
346 Өөлд Мөнхбат Обирины ИС  ОУ харилцаа ХААҮЯ
347 Должинцэрэн Нямаа Обирины ИС ОУ эдийн засаг  ГХЯ
348  Дамдинсүрэн Батсуурь  Осака ИС  хорт хаврын мэс засал ЭМНХЯ
349 Батсуурь Оюунбилэг Осака ГХИС  нийгмийн ухаан    Тагнуулын Ерөн Г
350  Санжаа Туяа Чиба ИС хиймэл дагуул мэдээл  БОЯ
351 Түмэнбямба Нарантуяа Мейжи ИС боловсролын удирдл БСШУЯ
352 Дагвадаш Дулмаа Сендайн ОУ Соёл судлалын ИС ОУ э/з-ийн харилцаа БСШУЯ
353  Нацаг Жавзандулам Осака ИС  радиологи  ЭМЯ
354 Мөнхжин Анара Киото ИС сэтгэл судлал БСШУЯ
355 Юра Нямдорж Гунма ИС материал судлал БХБЯ
356 Жүгдэр Отгонбаатар Осака ИС эх барих эмэгтэйчүүд  ЭМЯ
357 Жанцанноров ШУЯ Дамдинцэрэн Токиогийн Урлагийн ИС урлагийн удирдлага БСШУЯ
КАЗАХСТАН               
358 Мухамад Хурметбек    А Алма-Ата ШУА  түүх  ГЯ
ФРАНЦ               
359  Өлзийбаяр Мөнхзул HEC групп бизнесийн удирдлага  ЭМНХЯ
360 Чойжилсүрэн Бат-Оргил Groupe ESC ИС ОУ бизнесийн удирдлага ХААҮЯ
КАНАД               
361 Өлзийсүрэн Сэлэнгэ Норфен коллеж ня-бо бүртгэл ГЯ
362 Доржсүрэн Мөнгөнтуяа Норфен коллеж ня-бо бүртгэл ГЯ
363  Аюурзана Саруул Норфен коллеж ня-бо бүртгэл ХААҮЯ
364  Болд Хулан Норфен коллеж  бизнесийн удирдлага БОЯ
365 Пүрэвдорж Батчулуун Норфен коллеж уул уурхайн технологи ХААҮЯ
366 Баатар Батбаяр Норфен коллеж  уул уурхайн технологи ХААҮЯ
367 Зундуйсүрэн  Ган-Очир Норфен коллеж  уул уурхайн технологи ХААҮЯ
368 Рэнцэн Баяртогтох Саскачеван ИС  хөдөө аж ахуй БСШУЯ
369  Шаравсамбуу Гэрлээ  Шербрук ИС хэл шинжлэл БСШУЯ
370 Манжилжав Баттулга Маласпина ИС бизнесийн удирдлага ШУА
371 Жамц Дагийжанчив Оттавагийн ИС мэдээллийн сист удир    Т Төрийн албаны зөвлөл
ЭНЭТХЭГ               
372  Дорждэрэм Алтанзаяа Каликутын ИС  социологи ГЯ
373 Байлдагч Пүрэвсүрэн  Серагийн ДС  философи ГЯ
374 Балдандорж Батчулуун Неругийн ИС багш УБИС
ФИНЛЯНД               
375 Цэвээнжав Батцэцэг Амны ЭМ ОУ институт шүдний эмч АУИС
ШВЕЦАРИ               
376 Намжилсүрэн Оюунтунгалаг ОУ Хэвлэл мэдээллийн акад сэтгүүл зүй  ГЯ
377   Дамдинсүрэн Мөнхцэцэг Фрайбург ИС ОУ хууль, эрх зүй Монгол банк
378 Бүүвэйбаатар Ундраа ОУИС  бизнесийн удирдлага ДБЯ
379 Санжаадорж Мөнхжаргал  Женевийн ИС байгаль орчны эрх зүй  БОЯ
380  Дорждавга Тамир Цюрихийн ИС герман судлал Гад хөрөнгө ор ГХА
НИДЕРЛАНД               
381 Далай Эрдэнэ-Отгон Маастрихтын Удирдл сург бизнесийн удирдлага ҮХЯ
382 Пүрэвдорж Хангал Маастрихтын Удирдл сург бизнесийн удирдлага  ТӨХ
383 Сэдбазар  Отгонбат Маастрихтын Удирдл сург бизнесийн удирдлага Гад хөрөнгө ор ГХА
384  Зэнээмядар Батбаяр Маастрихтын Удирдл сург бизнесийн удирдлага   УМХГазар
385 Баярсайхан Баярмагнай Маастрихтын Удирдл сург бизнесийн удирдлага  БОЯ
386  Раднаа Баяраа Баяраа Маастрихтын Удирдл сург бизнесийн удирдлага ГХГЗЗГазар
ПОЛЬШ               
387 Дамдинсүрэн Алтанхорол   Гданск АУАкадеми эх барих эмэгтэйчүүд ЭМНХЯ
388 Рэнцэн Батцэнгэл Вроцлавын АУ академи дотрын эмч ЭМЯ
389 Содном Отгонгэрэл  Ягелоны ИС хууль, эрх зүй ХЗДХЯ
ХЯТАД               
390 Дэлгэрнасан  Оюунчимэг ӨМӨЗО анагаах АУДС
391 Дашцэрэн  Лхамаа  Бээжин Калифорний ИС  ОУ эдийн засаг  УБ Гаалийн газар
392 Минжүүрдорж Лхагвамандах  Хэбэйн ИС ОУ худалдаа  Хэнтий аймгийн ЗДТГ
393 Алтанцэцэг Наранчимэг Хайнаны ИС ОУ худалдаа э/з СЯ
394  Содномпил Дэлгэр Тонжий ИС барилга архитектур Нийслэлийн ЗДТГ
БНСУ               
395 Батмөнх Чимидмаа Сүн Чонхяны ИС  компьютерийн инженер ГЯ
396 Балжинням Пүрэвжав Стрэйер ИС /Кён ХИ ИС/ х  хүний нөөцийн удирдлага ЗГХЭГ
ШВЕД               
397 Балтсүх  Эрхэмбаяр  Стокгольмын ИС хөгжлийн эдийн засаг  СЯ
ШИНЭ ЗЕЛАНД               
398 Ганбаатар  Ганболд Вайкотагийн ИС хууль, эрх зүй ХЗДХЯ
399 Түмэндэмбэрэл Сарантуяа  Окландын ИС ОУ бизнес  СЭЗЯ
400  Давгадорж  Амарбат  Массей ИС төрийн захиргааны уд  ҮХЯ
401 Цамба Батмандах Окландын ИС аялал жуулч менежмент БОАЖЯ
402 Дашдондов Баярсайхан Кантенбури ИС  иргэний эрх зүй ХЗДХЯ
АВСТРИ               
403  Гиваараднаа Тунгалаг  Венийн ИС  хууль, эрх зүй ТЗҮААЭГ
404 Чулуун Намжидорж Венийн Газар тариалангийн ИС мал эмнэлэг  ХХААЯ
МАЛАЙЗ               
405 Сэнгээ  Гантуяа Кебангсаан ИС эрүүл мэнд тусламж үйл  ЭМЯ
ТУРК               
406 Шарав Хишигсүрэн Анкара ИС хууль, эрх зүй ХЗЯ
407 Загдрагчаа Батсайхан  Истамбул Богазичи ОУ худалдаа УНДЕГ
408 Өсөхжаргал Энэбиш Истамбул Богазичи компьютерийн инженер  ГЯ
409 Лодойдамба Баянзул Истамбул Богазичи  компьютерийн инженер  ГЯ
410 Бадарч Мөнхзаяа  Истамбул Богазичи бизнесийн удирдлага  ГЯ
411 Гомбожав Соёлмаа Истамбул Богазичи ОУ харилцаа ХЗЯ
412 Чойжилжав  Гэрэлтуяа Анкара Хажатэпэ  анагаах ЭМНХЯ
413 Цолмон Баатар Анкара ТИС  компьютерийн инженер  ГЯ
414 Амарсанаа Баянзул Анкара ТИС  эдлектроник ДБХЯ
415 Өлийбат Гүндэгмаа Анкара ТИС хүнсний технологи ХААҮЯ
416  Батнасан  Ичинхорлоо Анкара ТИС  төрийн захиргааны уд  ГЯ
417 Ганцог Ононцацрал Анкара ТИС компьютерийн инженер  ГЯ

2012 оны 9-р сарын байдлаар ХЗЯ-ны захиалгаар гадаад улсын их, дээд сургуульд суралцан төгсөж ирсэн болон суралцаж байсан албан хаагчдын жагсаалт

Овог Нэр Хүйс Он Сургууль Сургалтын чиглэл Цол, зэрэг Хаана ажиллаж байгаа
1. Цоодол Ичинноров Эр 2000

-2001

ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк хууль Магистр ЦЕГын ЭЦГ /СТС-ийн зээлээр/
2. Сандаг Отгонбаатар Эр 2000

-2001

ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк хууль Магистр ХУД-ийн ЦХ /СТС-ийн зээлээр/
3. Чойжил Ганболд Эр 2001

-2002

ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк хууль Магистр Говьсүмбэр аймгийн ЦХ

/СТС-ийн зээлээр/

4. Түвд Батбаяр Эр 2001

-2002

ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк хууль Магистр ЗЦГ

/СТС-ийн зээлээр/

5. Доржсүрэн

 

Дуламсүрэн Эм 2000

-2002

ХБНГУ Бремений их сургууль Эрх зүй Магистр АТГ

/СТС-ийн зээлээр /

6. Дугаржав

 

Отгончимэг эм 2000

-2002

 

ХБНГУ-ын Бременийн их сургууль эрх зүй Магистр ХЗДЯ

СТС-ийн зээлээр /

 

7. Сүхбаатар Буянжаргал Эр 2009-2011

 

ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Цагдаагийн удирдлага Магистр ЦЕГ

СТС-ийн зээлээр /

 

8. Банзрагч Баттогтох Эр 1997

-2001

ОХУ-ын ДЯЯ-ны харъяа их сургууль Криминалистикийн шинжээч Магистр ЦЕГ

СТС-ийн зээлээр

 

9. Дамдинжамц Ганбат Эр 1997

-2001

ОХУ-ын ДЯЯ-ны харъяа их сургууль Криминалистикийн шинжээч Магистр ЦЕГ

СТС-ийн зээлээр

 

10.

 

Цагаандай Батсүх Эр 1997-2000 ХБНГУ Бремений их сургууль Банк санхүүгийн хяналт Магистр МИАТ ХК-д /СТС-ийн зээлээр /
11. Шарав Хишигсүрэн Эр 1997-2002 Турк Анкара их сургууль Эрх зүй Бакалавр Тодорхойгүй

/СТС-ийн зээлээр /

12. Гомбожав Соёлмаа Эм 1997-2002 Турк Стамбул Богазичи Олон улсын харилцаа Магистр Тодорхойгүй

/СТС-ийн зээлээр /

13. Цэвэгмэд Амгаланбаяр Эр 1998

-1999

ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Цагдаагийн удирдлага Магистр ЗЦГ

/СТС-ийн зээлээр/

14. Лүндэгдамба Сүхээ Эр 1998

-1999

ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Цагдаагийн удирдлага Магистр ЦЕГ

/СТС-ийн зээлээр/

15. Маньбадрах Ганболд Эр 1999

-2000

ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Цагдаагийн удирдлага Магистр ЦЕГ

/СТС-ийн зээлээр/

16. Баянбат Баясгалан Эр 1999

-2001

АНУ-ын Колорадогийн их сургууль Олон улсын эрх зүй Магистр 2005 оноос МОНЦАМЭ-д ерөнхий редактор

/СТС-ийн зээлээр /

17. Жадамбаа Ганбаатар Эр 2001

-2003

АНУ-ынВайкатогийн их сургууль Эрх зүй Магистр /СТС-ийн зээлээр/
18. Рэнцэндорж

 

Чингис Эр 2001

-2003

АНУ Колорадогийн их сургууль ЭЭЗ Магистр СТС-ийн зээлээр

 

19. Чимид Сайханбилэг Эр 2001-2003 АНУ-ын Вашингтоны их сургууль Эрх зүй Магистр СТС-ийн зээлээр

 

20. Цэдэв Цолмон Эр 2001-2003 Англи Эксетерийн их сургууль Олон улсын бизнесийн эрх зүй Магистр ХЗЯ

/СТС-ийн зээлээр /

21. Ванданцэрэн Гэрэлт-Од Эр 2002-2004 Англи Холборн коллеж Олон улсын бизнесийн эрх зүй Магистр 2005 онд ирсэн

Санхүүгийн зохицуулах хороонд

/СТС-ийн зээлээр /

22. Доржсүрэн Батжаргал Эр 2002-2004 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Эрх зүй Магистр 2005 онд ирсэн

ЦЕГ-т /СТС-ийн зээлээр/

23. Сайннямбуу Баатаржав Эр 2002-2004 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Зохион байгуулалт Магистр Дархан ЦГ

/СТС-ийн зээлээр /

24. Дорж Батсайхан Эр 2002-2004 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Зохион байгуулалт Магистр ЧД ЦХ

/СТС-ийн зээлээр /

25. Бавуудорж Цогтбаяр Эр 2002-2004 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Зохион байгуулалт Магистр ШШГЕГ

/СТС-ийн зээлээр /

26. Тайванхүү

 

Алтангэрэл эм 2002-2004 ХБНГУ-ын Ханновернын их сургууль эрх зүй Магистр ХЗЯ

/СТС-ийн зээлээр /

27. Төмөрбаатар Бат-Өлзий Эм 2004-2006 АНУ-н Колорадо мужийн Денверийн их сургууль эрх зүйн Магистр ХЗЯ

/СТС-ийн зээлээр/

28. Харюу Бум-Эрдэнэ Эр 2003-2005 Англи

Холборн коллеж

Эрх зүй Магистр Санхүүгийн Зохицуулах Хороо

/СТС-ийн зээлээр /

29. Намжил

 

Долгорсүрэн Эм 2003-2005 Англи Холборн коллеж эрх зүй Магистр УДШүүхэд

/СТС-ийн зээлээр/

30. Ганбат

 

Элбэгсайхан Эр 2003-

2005

Англи Экстерийн их сургууль Олон улсын бизнесийн эрх зүй Магистр ХЗЯ

/СТС-ийн зээлээр /

31. Нэргүй Мягмар эр 2003-2005 АНУ эрх зүй Магистр

 

ХЗЯ

/СТС-ийн зээлээр/

32. Баатар Лхагвасүрэн Эр 2004-2006 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УА-к Эрх зүй Магистр ШШГЕГ

/СТС-ийн зээлээр /

33. Лувсанбалдан Өлзиймөнх Эм 2005-2007 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УА-к Эрх зүй Магистр ШШГЕГ

/СТС-ийн зээлээр /

34. Гунгаа Бадарч Эр 2005-2007 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УА-к Эрх зүй Магистр АТГазар

/СТС-ийн зээлээр /

35. Нямдорж Анхбаяр Эр 2004-2006 Шинэ Зеланд Виктория их сургууль Эрх зүй Магистр ГХЯ

/СТС-ийн зээлээр /

36. Минжүүр

 

Эрдэнэбат Эр 2004-2006 Сингапур

Раффлес академи

эрх зүй Магистр ҮАГ

/СТС-ийн зээлээр /

37. Гэсэржав Ганболд Эр 2001-2003 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УА-к Эрх зүй Магистр ШШГЕГ

/СТС-ийн зээлээр /

38. Дамдинсүрэн Дамдинцэрэн Эр 2003-2005 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УА-к Эрх зүй Магистр ШШГЕГ

/СТС-ийн зээлээр /

39. Бадарч Алтанхүү Эр 2003-2005 Англи

Гласкоугийн их сургууль

Эрх зүй Магистр ХХЕГ

/СТС-ийн зээлээр /

40. Мандах Чинбат Эр 1997-2001 ОХУ-ын ДЯЯ-ны их сургууль Криминалистикийн шинжээч Бакалавр ШШҮХ

/СТС-ийн зээлээр /

41. Дорж Цэдэвсүрэн Эр 1997-2001 ОХУ-ын ДЯЯ-ны их сургууль Криминалистикийн шинжээч Бакалавр ШШҮХ

/СТС-ийн зээлээр /

42. Ганбаатар Чинбат Эр 1997-2001 ОХУ-ын ДЯЯ-ны их сургууль Криминалистикийн шинжээч Бакалавр ШШҮХ

/СТС-ийн зээлээр /

43. Даваацэрэн Мөнхбат Эр 1997-2001 ОХУ-ын ДЯЯ-ны их сургууль Криминалистикийн шинжээч Бакалавр ШШҮХ

/СТС-ийн зээлээр /

44. Очирхуяг Зоригт Эр 1999-2004 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Зохион байгуулалт Магистр ЦЕГ

/СТС-ийн зээлээр /

45. Жанжаа Батсайхан Эр 1999-2005 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Зохион байгуулалт Магистр АТГазар

/СТС-ийн зээлээр /

46. Түмэнзоригт Амарсайхан Эр 2003-2005 Польш Улсын Варшавын их сургууль Эрх зүй Магистр ШШГЕГ

/СТС-ийн зээлээр /

47. Түмэн Төгс Эр 2003-2005 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Захиргааны удирдах ажил Магистр ЦЕГ

/СТС-ийн зээлээр /

48. Тогоо Дамбийням Эр 2003-2005 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Зохион байгуулалт Магистр ЦЕГ

/СТС-ийн зээлээр /

49. Цэвээнравдан Азбаяр Эр 2003-2005 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Удирдлагын менежер Магистр ЦЕГ

/СТС-ийн зээлээр /

50. Далайхүү Ядамдорж Эр 2003-2005 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Удирдлагын менежер Магистр ЦЕГ

/СТС-ийн зээлээр /

51. Бямбаа Баатарпүрэв Эр 2003-2005 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Удирдлагын менежер Магистр ЦЕГ

/СТС-ийн зээлээр /

52. Дорж Сундуйсүрэн Эр 2004-2006 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Эрх зүй Магистр /СТС-ийн зээлээр /
53. Думбурай Мягмарцэрэн Эр 2004-2007 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Эрх зүй Доктор ЦАк

/СТС-ийн зээлээр /

55. Чойжанцан Болдбаатар Эр 2004-2006 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Эрх зүй Магистр ЦЕГ

/СТС-ийн зээлээр /

56. Чимиддорж Даваа Эр 2004-2007 ОХУ-ын ДЯЯ-ны их сургууль Эрх зүй Магистр ЦАк

/СТС-ийн зээлээр /

57. Цэрэн Нямдорж Эр 2004-2007 ОХУ-ын ДЯЯ-ны их сургууль Эрх зүй Магистр ЦАк

/СТС-ийн зээлээр /

58. Лувсанцэрэн Ганбаатар Эр 2004-2006 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Удирдлагын менежер Магистр ЦЕГ

/СТС-ийн зээлээр /

59. Болат Айбек Эр 2004-2007 ОХУ-ын ДЯЯ-ны их сургууль Эрх зүй Доктор УДШ

/СТС-ийн зээлээр /

60. Дансран Мөнхжаргал Эр 2005-2008 ОХУ-ын ДЯЯ-ны их сургууль Эрх зүй Доктор АТГ

/СТС-ийн зээлээр /

61. Содномцэрэн Чинзориг Эр 2005-2007 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Эрх зүй Магистр ЦЕГ

/СТС-ийн зээлээр /

62. Түмэнжаргал Мэндсайхан Эр 1997-2000 ХБНГУ

Бремений их сургууль

ИЭЗ Магистр МУИС-ийн ХЗС

/СТС-ийн зээлээр /

63. Элдэвсүрэн Дамдиндорж Эр 2003-2005 АНУ

Колорадогийн их сургууль

Төрийн захиргаа Магистр АМГТХЭГ

/СТС-ийн зээлээр /

64. Болдбаатар Гүнбилэг Эр 2004-2006 АНУ Сэйнт Томас Хүний эрх мастер Хувийн байгууллагад

СТС-ийн зээлээр /

65. Бат-Эрдэнэ Нямбаяр Эр 2000-2002 АНУ

Колорадогийн их сургууль

Олон улсын эрх зүй Магистр Сентерги гоулд ХХК

/СТС-ийн зээлээр /

66. Дашням Золжаргал Эм 2002-2004 АНУ

Оклахома Сити их сургууль

Бизнесийн удирдлага Магистр ХХБ

/СТС-ийн зээлээр /

67. Гончигдорж Уянгахишиг Эм 1998-2001 ХБНГУ

Бонны их сургууль

Эрх зүй Магистр Хууль зүйн товчоо

/СТС-ийн зээлээр/

68. Пүрэв Оюундэлгэр Эм 2004-2006 АНУ-ын Индиана их сургууль Олон улсын эрх зүй мастер Төсөл дээр

/СТС-ийн зээлээр/

69. Авирмэд Эрдэнэбулган Эр 2000-2002 АНУ

Колорадогийн их сургууль

Улс төр Магистр ЗГХЭГ-т

/СТС-ийн зээлээр /

70. Бибиш Одбаатар Эр 2006-2008 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Эрх зүй Магистр ДХИС

/СТС-ийн зээлээр /

71. Хадбаатар Бат-Ялалт Эр 2000-2002 АНУ

Оклахомагийн их сургууль

ЭЭЗ Магистр Тодорхойгүй /СТС-ийн зээлээр /
72. Пүрэв Эрдэнэтулга Эр 1997-2000 ХБНГУ

 

Олон улсын эрх зүй Магистр Тодорхойгүй /СТС-ийн зээлээр /
73. Ганбаатар Ганболд Эр 2000-2002 Шинэ Зеланд

Вайкотагийн их сургууль

Эрх зүй Магистр ХХЗХороо

/СТС-ийн зээлээр/

74. Болдхэт Хулан Эм 1999 АНУ

Нью-Йоркийн их сургууль

Эрх зүй Магистр Тодорхойгүй /СТС-ийн зээлээр /
75. Монголбаяр Мөнхбаяр Эм 2002-2004 Англи Холборн коллеж Эрх зүй Магистр Тодорхойгүй /СТС-ийн зээлээр /
76. Төрболд Бат-Оргил Эр 2002-2004 АНУ

Редфордын их сургууль

Эрх зүй Магистр Хувийн компанид

/СТС-ийн зээлээр /

77. Доржсүрэн Ундармаа Эм 2003-2005

 

АНУ

Пейс их сургууль

Байгаль орчин/эрх зүй Магистр ХЗЯ

/СТС-ийн зээлээр /

78. Лхайжав Сарангэрэл Эм 1999-2002 ХБНГУ

Бремений их сургууль

ИЭЗ Магистр Үргэлжлүүлэн сурч байгаа /СТС-ийн зээлээр /
79. Авирмэд Баасанцэрэн Эр 1997-2001 ОХУ-ын ДЯЯ-ны их сургууль Криминалистикийн шинжээч Бакалавр Үргэлжлүүлэн сурч байгаа /СТС-ийн зээлээр /
80. Уранбаатар Чинзориг Эр 2005-2007 АНУ

Техас Western их сургууль

Эрх зүй Магистр Тодорхойгүй /СТС-ийн зээлээр /
81. Нарантуяа Бямбасүрэн Эм 2005-2007 АНУ Виланетийн их сургууль Эрх зүй Магистр Тодорхойгүй /СТС-ийн зээлээр /
82. Сандаг Магнайсүрэн Эр 2004-2006 АНУ

Холборн коллеж

Эрх зүй Магистр УИХ

/СТС-ийн зээлээр /

83. Хүү Хандсүрэн эм 2004-2006 Англи Халлын их сургууль эрх зүй Магистр Тодорхойгүй

/СТС-ийн зээлээр /

84. Машбат Сэржмядаг Эм 2004-2006 Австрали Монашийн их сургууль эрх зүй мастер Тодорхойгүй

 

/СТС-ийн зээлээр /

85. Каусылгазы Женисгүл Эм 2005-2008 ОХУ

ДЯЯ-ны

Их сургууль

эрх зүй Магистр ДХИС

/СТС-ийн зээлээр /

86. Дашдондов Баярсайхан Эр 2004-2006 Шинэ Зеланд Каннебурн их сургууль ИЭЗ мастер СЗХороо

/СТС-ийн зээлээр /

87. Сүрэнжав Хүрэлбаатар Эр 2006-2008 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Эрх зүй Магистр ЦЕГ

/СТС-ийн зээлээр /

88. Содном Отгонгэрэл Эр 2005-2013 Польш Улсын Яглонский их сургууль Эрх зүй Доктор Сурч байгаа

/СТС-ийн зээлээр/

89. Дэмбэрэл Нямцэрэн Эм 2006-2009 Истерн Кентаки их сургууль Эрх зүй Доктор Сурч байгаа

/СТС-ийн зээлээр/

90. Жаргалсайхан Мөнхболд Эр 2006-2008 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Эрх зүй Доктор ДХИС
/СТС-ийн зээлээр /
91. Дамдинсүрэн Гэрэлбаатар Эр 2006-2009 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Эрх зүй Доктор Сурч байгаа /СТС-ийн зээлээр /
92. Тэгшээ Баатар Эр 2006-2008 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УАк Удирдлагын менежер Магистр /СТС-ийн зээлээр /
93. Сүхбаатар Эрдэнэболд Эр 2007-2009 АНУ-ын Индианагийн их сургууль эрх зүй Магистр Тодорхойгүй

/СТС-ийн зээлээр /

94. Баттөмөр

 

Энхбаяр эр 2007-2009 АНУ-ын Хойд Вирджиниагийн их сургууль Бизнесийн удирдлага Магистр ТББ

/СТС-ийн зээлээр

95. Буджав Бат-Отгон 2007-2009 АНУ

Жоржтаун их сургууль

Төрийн удирдлага Магистр Сурч байгаа /СТС-ийн зээлээр /
96. Баясгалан Оргилсайхан Эр 2007-2009 АНУ-ын Хойд Вирджинагийн их сургууль Бизнесийн удирдлага Магистр Суралцаж байгаа

/СТС-ийн зээлээр

97. Сандаг-Очир Хишигбаяр Эм 2008-2010 АНУ-ын Хойд Вирджинийн их сургууль Бизнесийн удирдлага Магистр Суралцаж байгаа

/СТС-ийн зээлээр

98. Энх-Амгалан Баясгалан Эр 2008-2010 АНУ-ын Колорадогийн их сургууль эрх зүй Магистр Суралцаж байгаа

/СТС-ийн зээлээр

99. Сүмбэрзул Цолмон Эм 2009-2010 Финлянд улсын Хельсинкийн их сургууль Худалдаа гэрээний эрх зүй Магистр Төгсөж ирээд байна. /СТС-ийн зээлээр/
100 Ганболд Энхтайван Эр 2009-2011 ОХУ-ын М.В.Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн их сургууль Эрх зүй Магистр Суралцаж байна.

/СТС-ийн зээлээр/

101 Сүхбаатар Буянжаргал Эр 2009-2011 ОХУ-ын ДЯЯ-ны Удирдлагын академи Удирдлагын менежер Магистр ЦЕГ

/СТС-ийн зээлээр/

102 Гонгор Буянхишиг Эр 2009-2011 ОХУ-ын ДЯЯ-ны Удирдлагын академи Удирдлагын менежер Магистр ЦЕГ

/СТС-ийн зээлээр/

103 Давааням Отгонжаргал Эр 2009-2011 ОХУ-ын ДЯЯ-ны Удирдлагын академи Удирдлагын менежер Магистр ЦЕГ

/СТС-ийн зээлээр/

104 Рэгзэн Шинэгэрэл Эр 2009-2011 Австрали улсын Сидней хотын Queensland их сургууль Мэдээллийн технологи Магистр Тодорхойгүй

/СТС-ийн зээлээр/

105 Туваансүрэн Хишгээ Эм 2009-2013 АНУ-ын Канзас хотын Паркийн их сургууль Санхүүгийн удирдлага Магистр Суралцаж байна.

/СТС-ийн зээлээр/

106 Сэмжид Гарьд Эр 2009-2011 ХБНГУ-ын Бонны их сургууль Эрх зүй Магистр Тодорхойгүй

/СТС-ийн зээлээр/

107 Цэдэндамба Амгалан-Энх Эр 2009-2011 ОХУ-ын ДЯЯ-ны Удирдлагын академи Удирдлагын менежер Удирдахуйнухаан ЦЕГ

/СТС-ийн зээлээр/

108 Санжаасүрэн Зул-Очир Эр 2009-2011 ОХУ-ын ДЯЯ-ны Удирдлагын академи Удирдлагын менежер Магистр Суралцаж байна. /СТС-ийн зээлээр/
109 Мэдрээ Мөнхөө Эр 2010-2012 АНУ-ын Бридждпортын их сургууль Бизнесийн удирдлага Магистр Төгсөж ирээд байна.

/СТС-ийн зээлээр/

110 Баасанхүү Дуннаран Эм 2010-2012 Австрали улсын Мельбурн их сургууль Эрх зүй Магистр Суралцаж байна. /СТС-ийн зээлээр/
111 Чойжанцан Нарантуяа эм 2001-2004 ЯпоныЕокохамагийн үндэсний их сургууль эрх зүй Магистр ХЗЯ

/Япон УлсынЗГ-ын тэтгэлэгээр/

112 Мягмар Баттогтох Эр 2002-2004 Япон эрх зүй Магистр НДЕГ

/ЗГ-ын тэтгэлэгээр/

113 Аръяасүрэн

 

Батболд Эр 2002-2004 Япон Нагоя Эрх зүй Магистр Тодорхойгүй

/ЗГ-ын тэтгэлэгээр/

114 Баянбилэг

 

Энхзул Эм 2002-2005 Турк Анкара Эрх зүй Магистр Тодорхойгүй

/ЗГ-ын тэтгэлэгээр/

115 Цэрэнчимэд

 

Халиунжаргал Эм 2002-

2003

Турк Анкара Эрх зүй Магистр Тодорхойгүй

/ЗГ-ын тэтгэлэгээр/

116 Уламбаяр

 

Болормаа Эм 2002-2003 Турк Гази их сургууль хууль Магистр Тодорхойгүй

/ЗГ-ын тэтгэлэгээр/

117 Пүрэв

 

Лхагвасүрэн Эр 2003-2005 Польш улсын варшавын их сургууль хууль Магистр Тодорхойгүй /ЗГ-ын тэтгэлэгээр/
118 Жадамбаа Чулуунаа Эм 2003-2007 Японы Нагоягийн их сургууль хууль Магистр МИАТ

/ЗГ-ын тэтгэлэгээр/

119 Эрдэнэ Энхтуяа Эм 2004-2005 Япон эрх зүй Магистр ХЗЯ

/Япон улсын ЗГ-ын тэтгэлэгээр/

120 Сундуйжав Цогзолмаа Эм 2004-2007 Япон Нагояа эрх зүй Магистр Тодорхойгүй /ЗГ-ын тэтгэлэгээр/
121 Алтангэрэл Анунаран Эм 2005-2007 Япон эрх зүй Магистр Хувийн байгууллагад

/ЗГ-ын тэтгэлэгээр/

122 Доржгочоо Ариунтуяа Эм 2006-2009

 

БНСУ-ын Хен Хи-н их сургууль эрх зүй Магистр ХЗЯ

/БНСУ-ын ЗГ-ын тэтгэлэгээр/

123 Жаргалсайхан Оюунтунгалаг Эм 2007-2009 Япон Нагоягийн их сургууль эрх зүй Доктор ХЗЯ

/Япон улсынНагоягийн их сургуулийнтэтгэлэгээр/

 

124 Энхболд Ганбат эр 2004 Сиднейн Их сургууль Эрх зүй Магистр Санхүүгийн зохицуулах хороонд

/Австрали улсын Сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөр/

125 Ариунболд Баянмөнх эр 2004 Австралийн Үндэсний Их сургууль Бизнесийн удирдлага Магистр АНУ-ын Азийн сан

/Австрали улсын Сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөр/

126 Түмэн Төгсжаргал эм 2005 Викториягийн Их сургууль Эрх зүй Магистр МАК

/Австрали улсын Сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөр/

127 Ганбаатар

 

Билгүүн эр 2006 Аделайд Төрийн захиргаа Магистр УБЕГ

/Австрали улсын Сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөр/

128 Сэрээнов

 

Мандахбат эр 2006 Мельбурнийн Их сургууль Эрх зүй Магистр ХЗЯ

/Австрали улсын Сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөр/

129 Дашпүрэв Амарсайхан эр 2007 Мельбурнийн Их сургууль Эрх зүй Магистр ХЗЯ

/Австрали улсын Сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөр/

130 Санжпэрлээ

 

Энхцэцэг эм 2007 Флиндерсийн их сургууль Төрийн захиргаа Магистр УИХ

/Австрали улсын Сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөр/

131 Нямсүрэн Энхбаатар эр 2008 Мельбурнийн их сургууль Эрх зүй Магистр ЗГХЭГ

/Австрали улсын Сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөр/

132 Сүхбаатар Энхцэцэг эм 2008 Флиндерсийн их сургууль Төрийн захиргаа Магистр ХЗЯ

/Австрали улсын Сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөр/

133 Александр Сарангэрэл Эм 2008 Саутерн Кросс Бизнесийн удирдлага Магистр УИХ

/Австрали улсын Сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөр/

134 Оюун Болорцэцэг Эм 2009-2010 Мельбурнийн Их сургууль Эрх зүй Магистр ХЗЯ

/Австрали улсын Сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөр/

135 Болд Урнаа Эм 2009

2010/

Австралийн Викториагийн ин их сургууль Хүмүүнлэгийн ухаан Магистр ХЗЯ

/Австрали улсын Сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөр/

136 Билэгт Даваасүрэн Эм 2009

2011/07/31

Аделайдын их сургууль, Бизнесийн хууль Эрх зүй Магистр ХЗЯ

/Австрали улсын Сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөр/

137 Жамсранжав Жавзанхорлоо Эм 2005-2010 Польш улсын Ягнонскийн их сургууль Эрх зүй Магистр Тодорхойгүй

/ЗГ-ын тэтгэлэгээр/

138 Дамдинсүрэн Гэрэлбаатар Эр 2006-

2012

ОХУ-ын ДЯЯ-ны их сургууль Эрх зүй Доктор Суралцаж байгаа

/ЗГ-ын тэтгэлэгээр/

139 Шагдар Үнэнтөгс Эр 2009-

2012

БНСУ-ын Сөүлийн үндэсний их сургууль Эрх зүй Доктор Суралцаж байна.

/БНСУ-ын ЗГ-ын тэтгэлэгээр/

140 Жамъянсэнгээ Эрдэнэболд Эр 2010-2012 Австрали улсын Валийн /RMIT/сургууль Эрүүгийн эрх зүй Магистр Суралцаж байна.

/СТС-ийн зээлээр/

141 Цог Ганболд Эр 2010- АНУ-ын Калифорнийн олон улсын их сургууль Эрх зүй Магистр Суралцаж байна.

/СТС-ийн зээлээр/

142 Батцэрэг Эрдэнэбадрах Эр 2011-2012 Мельбурнийн их сургууль Эрх зүй Магистр Төгсөж ирээд байна. /Австрали улсын Сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөр/
143 Сэргэлэн Энхбаяр эр 2011-2012 ОХУ-ын ДЯЯ-ны их сургууль Эрх зүй Доктор Суралцаж байна.

/СТС-ийн зээлээр/

144 Ишдорж Буян-Өлзий Эр 2011-2012 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УА Удирдахуйн ухаан Магистр Суралцаж байна.

/СТС-ийн зээлээр/

145 Банзрагч Даваадорж Эр 2011-2012 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УА Удирдахуйн ухаан Магистр Суралцаж байна.

/СТС-ийн зээлээр/

146 Дэндэв Одсэр Эр 2011-2012 ОХУ-ын ДЯЯ-ны Удирдлагын Академи Эрх зүй Магистр Суралцаж байна.

/СТС-ийн зээлээр/

147 Жамсранжав Мөнхсолонго Эр 2011-2012 ОХУ-ын ДЯЯ-ны Удирдлагын Академи Эрх зүй Магистр Суралцаж байна.

/СТС-ийн зээлээр/

148 Ишбалжир Индранила Эр 2011-2012 АНУ-ын Беркли их сургууль Эрх зүй Магистр Төгсөж ирээд байна.

/СТС-ийн зээлээр/

149 Лхагваа Мандваа Эм 2011-2013 Австрали Улсын Грифитийн их сургууль Бизнесийн удирдлага Магистр Төгсөж ирээд байна. /Австрали улсын Сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөр/
150 Жаргалсайхан Амгалан Эм 2011-2014 БНСУ-ын Донгкук их сургууль Худалдааны эрх зүй Магистр Суралцаж байна.

/БНСУ-ын ЗГ-ын тэтгэлэг/

151 Цээбаатар Алтайхүү Эр 2011-2012 АНУ-ын Американ их сургууль Бизнесийн эрх зүй Магистр СТС-ийн зээлээр
152 Машлай Алтан-Очир Эр 2012-2013 ОХУ-ын ДЯЯ-ны УА Удирдахуйн ухаан Магистр СТС-ийн зээлээр
153 Дамба Ганцэцэг Эм 2012-2014 Тайланд Улсын Банкок хотын “Rengsit” их сургууль Олон улсын эрх зүй Магистр Тайланд Улсын ЗГ-ын тэтгэлэг