ТА ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ЯМАР МЭДЭЭЛЭЛ АВЧ, ЮУ МЭДЭХИЙГ ХҮСЧ БАЙНА ВЭ? (Санал, асуулт бичих маягт)

“Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”, “Шилэн дансны тухай хууль” болон бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, төрийн байгууллагын мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал хэрхэн хангагдаж байгаа талаар Та өөрийн санал буюу асуултыг доорхи маягтад бичиж үлдээнэ үү.  Та мэйл хаягаа бичих ёстой ба бид нийтэд зарлахгүй, зөвхөн тодруулах зүйл гарвал эргэж холбогдоход ашиглана. Таны санал сэдэвт таарсан, ёс зүйн нийтлэг зарчмыг зөрчөөгүй байх шаардлагатай. Хэрвээ баримт жишээ дурдвал нотолгоог анхаарна уу. Бид саналуудыг ирсэн дараалаар нь http://www.ilzasag.mn сайтад нийтэлж иргэний нийгмийн байгууллагууд, хэвлэл мэдээллийн мониторинг, судалгаа, хэвлэл мэдээллийн нийтлэл, нэвтрүүлэг, эрэн сурвалжлагын сэдэв болгох юм.

Advertisements